У библиотеци:

Жеђ

Ју Несбе

Једанаести роман о Харију Хулеу.</br>Док Хари Хуле приватно тежи хармоничном и мирном животу, Хуле полицајац и ловац на убице нема мира. Онај један који му је умакао још је на слободи. С једне стране Харијева дужност према малом кругу најближих сукобљава се са полицајчевом дужности према целом друштву. С друге, потрага за убицом прераста у потрагу за оним што је најинтимније, најдубље у човеку.t0.01