У библиотеци:

Јавне набавке: Јавна набавка бр. 4/2018 : позив за подношење понуда и конкурсна документација

20-Nov-2018НАЗИВ НАБАВКЕ:

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ ПО ПАРТИЈАМА (ОРН 22113000)
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 04/2018

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ
ПОНУДА
28.11.2018. г. до 10.00 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 28.11.2018. г. у 10.15 часова


<><>

pdf.jpgПозив за подношење понуда 4-2018
pdf.jpgКонкурсна документација 4-2018

Одлука о додели уговора 4-2018

Обавештење о закљученом уговору 4-2018


НАЗИВ НАБАВКЕ:

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ ПО ПАРТИЈАМА (ОРН 22113000)
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 03/2018

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ
ПОНУДА
12.10.2018. г. до 11.00 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 12.10.2018. г. у 11.15 часова
pdf.jpgПозив за подношење понуда 3-2018
pdf.jpgКонкурсна документација 3-2018

Одлука о додели уговора ЈН 3-2018

Извештај о стручној оцени понуда ЈН 3-2018

Обавештење о закљученом уговору. Партија 2. ЈН 3-2018

Обавештење о закљученом уговору. Партија 1. ЈН 3-2018


НАЗИВ НАБАВКЕ:

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ ПО ПАРТИЈАМА (OРН 22113000)
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 02/2018

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ
ПОНУДА
05.04.2018. г. до 12.00 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 05.04.2018. г. у 12.15 часова


<><>

pdf.jpgПозив за подношење понуда 2-2018
pdf.jpgКонкурсна документација 2-2018

Одлука о додели уговора 2-2018

Обавештење о закљученом уговору. Партија 2 ЈН 2-2018

Обавештење о закљученом уговору. Партија 3 ЈН 2-2018

Обавештење о закљученом уговору. Партија 1 ЈН 1-2018

Извештај о стручној оцени понуда 2-2018


НАЗИВ НАБАВКЕ:НАБАВКА ЕЛЕКТИРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ БИБЛИОТЕКЕ "ВУК КАРАЏИЋ"
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

бр. 01/2018

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ
ПОНУДА
30.03.2018. г. до 12.00 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 30.03.2018. г. у 12.15 часоваpdf.jpgПозив за подношење понуде 1-2018
pdf.jpgКонкурсна документација 1-2018

Одлука о додели уговора 1-2018

Обавештење о закљученом уговору 1-2018

План јавних набавки за 2018. годину

НАЗИВ НАБАВКЕ:

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ ПО ПАРТИЈАМА (OРН 22113000)
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 04/2017

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ
ПОНУДА
28.11.2017. г. до 12.00 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 28.11.2017. г. у 12.15 часова


<><>

pdf.jpgПозив за подношење понуде 4-2017
pdf.jpgКонкурсна документација 4-2017
pdf.jpgИзвештај о стручној оцени понуда 4-2017
pdf.jpgОдлука о додели уговора 4-2017
pdf.jpgОбавештење о закљученом уговору. Партија 1 ЈН 4-2017
pdf.jpgОбавештење о закљученом уговору. Партија 2 ЈН 4-2017


НАЗИВ НАБАВКЕ:

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ ОРН 22113000
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 03/2017

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ
ПОНУДА
10.10.2017. г. до 12.00 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 10.10.2017. г. u 12.15 часова


<><>

pdf.jpgПозив за подношење понуде 3-2017
pdf.jpgКонкурсна документација 3-2017
pdf.jpgИзвештај о стручној оцени понуда 3-2017
pdf.jpgОдлука о додели уговора 3-2017
pdf.jpgОбавештење о закљученом уговору, партија 1 ЈН 3-2017 3-2017
pdf.jpgОбавештење о закљученом уговору, партија 2 ЈН 3-2017 3-2017НАЗИВ НАБАВКЕ:НАБАВКА ЕЛЕКТИРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ БИБЛИОТЕКЕ "ВУК КАРАЏИЋ"
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

br. 02/2017

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ
ПОНУДА
01.06.2017. г. до 12.00 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 01.06.2017. г. у 12.15 часова


<><>

pdf.jpgПозив за подношење понуде 2-2017
pdf.jpgКонкурсна документација 2-2017
Извештај о стручној оцени понуда ЈНМВ 2-2017
Одлука о додели уговора ЈНМВ 2-2017

Уговор ЈНМВ 2-2017
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 2-2017НАЗИВ НАБАВКЕ:

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ ОРН 22113000
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 01/2017

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ
ПОНУДА
04.04.2017. г. до 12.00 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 04.04.2017. г. u 12.15 часова


<><>

pdf.jpgПозив за подношење понуде 1-2017
pdf.jpgКонкурсна документација 1-2017
pdf.jpg
pdf.jpg
Одлука о додели уговора 1-2017

Обавештење о закљученом уговору. Партија 1, 1-2017
pdf.jpg
pdf.jpg
Обавештење о закљученом уговору. Партија 2,1-2017

Обавештење о закљученом уговору. Партија 3, 2-2017
НАЗИВ НАБАВКЕ:

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ ОРН 22113000
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 04/2016

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ
ПОНУДА
16.11.2016. г. до 14.30 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 16.11.2016. г. u 15.00 часова


<><>

pdf.jpgПозив за подношење понуде 4-2016
pdf.jpgКонкурсна документација 4-2016
Одлука о додели Уговора ЈНМВ 4-2016

pdf.jpg

Обавештење о закљученом уговору ЈН 4/2016 партија 2

pdf.jpg

Обавештење о закљученом уговору ЈН 4/2016 партија 1НАЗИВ НАБАВКЕ:

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ ОРН 22113000
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 03/2016

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ
ПОНУДА
19.08.2016. г. до 14.30 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 19.08.2016. г. у 15.00 часова


pdf.jpgПозив за подношење понуде 3-2016
pdf.jpgКонкурсна документација 3-2016
pdf.jpgОдлука о додели уговора 3-2016
pdf.jpgОбавештење о закљученом уговору ЈНМВ-3-2016 партија 1
pdf.jpgОбавештење о закљученом уговору ЈНМВ-3-2016 партија 2

НАЗИВ НАБАВКЕ:НАБАВКА ЕЛЕКТИРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ БИБЛИОТЕКЕ "ВУК КАРАЏИЋ"
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

br. 02/2016

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ
ПОНУДА
30.05.2016. г. до 12.00 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 30.05.2016. г. у 12.15 часова


<><>

pdf.jpgПозив за подношење понуде 2-2016
pdf.jpgКонкурсна документација 2-2016
pdf.jpgОдлука о додели уговора
pdf.jpgОбавештење о закљученом уговору 2-2016


НАЗИВ НАБАВКЕ:

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ ОРН 22113000
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 01/2016

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ
ПОНУДА
12.04.2016. г. до 14.30 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 12.04.2016. г. у 15.00 часова


pdf.jpgПозив за подношење понуде 1-2016
pdf.jpgКонкурсна документација 1-2016
pdf.jpgОдлука о додели уговора
pdf.jpgОбавештење о закљученом уговору, партија 2
pdf.jpgОбавештење о закљученом уговору, партија 1

НАЗИВ НАБАВКЕ:

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ ОРН 22113000
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 5/2015

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ
ПОНУДА
07.12.2015. г. до 14.30 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 07.12.2015. г. у 15.00 часова


pdf.jpgПозив за подношење понуде 5-2015
pdf.jpgКонкурсна документација 5-2015
pdf.jpgОдлука о додели уговора ЈНМВ 5-2015


pdf.jpgОбавештење о закљученом уговору ЈНМВ 5-2015

НАЗИВ НАБАВКЕ:

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ ОРН 22113000
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр.4/2015

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ
ПОНУДА
20.11.2015. г. до 14.30 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 20.11.2015. г. у 15.00 часова


pdf.jpgПозив за подношење понуде 4-2015
pdf.jpgКонкурсна документација 4-2015
pdf.jpgОдлука о додели уговора за ЈНМВ 4-2015
pdf.jpg Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 4-2015


НАЗИВ НАБАВКЕ:

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ОРН 09310000
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр.3/2015

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ
ПОНУДА
23.06.2015. г. до 12.00 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 23.06.2015. г. у 12.15 часова


pdf.jpgПозив за подношење понуде 3-2015
pdf.jpgКонкурсна документација 3-2015
pdf.jpg Обавештење о закљученом уговору 3-2015
НАЗИВ НАБАВКЕ:

КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ 22113000
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр.2/2015

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ
ПОНУДА
18.05.2015. г. до 12.00 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 18.05.2015. г. у 12.15 часова


pdf.jpgПозив за подношење понуде 2-2015
pdf.jpgКонкурсна документација 2-2015
pdf.jpgОбавештење о закљученом уговору, партија 1, ЈН 2-2015
pdf.jpgОбавештење о закљученом уговору, партија 2, ЈН 2-2015


НАЗИВ НАБАВКЕ:КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ 22113000
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2015
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ
ПОНУДА
19.02.2015. г. до 12.00 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 19.02.2015. g. u 12.15 časova

pdf.jpgПозив за подношење понуде 1-2015
pdf.jpgКонкурсна документација 1-2015
pdf.jpgОбавештење о закљученом уговору партија 1
pdf.jpgОбавештење о закљученом уговору партија 2

НАЗИВ НАБАВКЕ:КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ 22113000
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 5/2014
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ
ПОНУДА
20.11.2014. г. до 12.00 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 20.11.2014. g. u 12.15 časova

pdf.jpgПозив за подношење понуде 5-2014
pdf.jpgКонкурсна документација 5-2014
pdf.jpgОбавештење о закљученом уговору

НАЗИВ НАБАВКЕ:КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ 22113000
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 4/2014
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ
PONUDA
21.10.2014. г. до 12.00 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 21.10.2014. g. u 12.15 časova

pdf.jpgПозив за подношење понуде 4-2014
pdf.jpgКонкурсна документација 4-2014


pdf.jpgОбавештење о закљученом уговоруНАЗИВ НАБАВКЕ:КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ 22113000
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 3/2014
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ
ПОНУДА
15.08.2014. г. до 12.00 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 15.08.2014. g. u 12.15 časova

pdf.jpgПозив за подношење понуде 3-2014
pdf.jpgКонкурсна документација 3-2014
pdf.jpgОбавештење о закљученом уговоруНАЗИВ НАБАВКЕ:КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ 22113000
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/2014
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ
ПОНУДА
30.07.2014. г. до 12.00 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 30.07.2014. g. u 12.15 časova

pdf.jpgПозив за подношење понуде 2-2014 (preuzmite pdf)
pdf.jpgКонкурсна документација 2-2014 (preuzmite pdf)

НАЗИВ НАБАВКЕ:КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ 22113000
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2014
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ
ПОНУДА
11.03.2014. г. до 12.00 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 11.03.2014. g. u 12.15 часоваpdf Позив за подношење понуде 1-2014 (.PDF 824KB)
pdf Конкурсна документација 1-2014 (.PDF 552KB)
t0.04