У библиотеци:

Контакт : запослени

12-Oct-2015Директор
Садија Хоџић
тел. 033 711 146
електронска пошта:
sadah@hotmail.com

Позајмно одељење за одрасле (Опште одељење)
Садета Мезилџић
тел. 033 712 960
електронска пошта:
info@biblioteka-prijepolje.com

Позајмно одељење за одрасле; Одељење стручне књиге
и међубиблиотечка позајмица
Нермина Дуран
тел. 033 712 960
електронска пошта:
info@biblioteka-prijepolje.com

Дечије одељење
Ћамила Тумбул
тел. 033 712 960
електронска пошта:
info@biblioteka-prijepolje.com

Завичајно одељење; Одељење посебних фондова
и периодике
Хадија Кријешторац
тел. 033 712 960
моб. 063 89 31 947
електронска пошта:
hadijakrijestorac@gmail.com

Служба за обраду и заштиту библиотечке грађе
Марија Стиковић
тел. 033 712 960
електронска пошта:
marija.stikovic@gmail.com
info@biblioteka-prijepolje.com

Огранак "Стеван Томовић", Бродарево
Џемила Ровчанин
тел. 033 771 350
електронска пошта:
info@biblioteka-prijepolje.com

Инфобус
Армина Јоновић
тел. 033 712 960
електронска пошта:
info@biblioteka-prijepolje.com

Предраг Дуловић
тел. 033 712 960
моб. 064 454 8840
електронска пошта:
nakijadi@gmail.com

Рачуноводство
Љубица Пајевић
тел. 033 712 960
електронска пошта:
ljubicapajevic@gmail.com
info@biblioteka-prijepolje.com

Општи послови
Самира Кријешторац
тел. 033 712 960
електронска пошта:
info@biblioteka-prijepolje.com
t0.02