У библиотеци:

Библиотека у Пријепољу део Академске мреже Републике Србије

18-Nov-2016


Захваљујући реализацији пројекта SEELight Минисатрства трговине, туризма и телекомуникација Библиотека
"Вук Караџић" у Пријепољу постала је једна од око 200 институција које су у 50 градова у Србији повезане на инфраструктуру АМРЕС-а (Академске мреже Републике Србије).

Ова мрежа образовним и научно-истраживачким организацијама и другим корисницима обезбеђује приступ и коришћење интернета и информатичких сервиса у земљи, као и везе са националним и интернационалним мрежама. АМРЕС представља један од најзначајнијих ресурса научно-истраживачког и образовног рада и носилац је развоја информатичког друштва.


Поред веома брзог интернета, корисници Библиотеке моћи ће да користе и услуге
Конзорцијума библиотека Србије за обједињену набавку – КоБСОН, преко кога је могуће претраживати 25.000 електронских часописа у пуном тексту, из свих научних области.КоБСОН (Конзорцијум библиотека Србије за oбједињену набавку) је услуга коју под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије обезбеђују библиотеке Србије, а која  академској заједници омогућава приступ великом броју страних научних часописа, електронских књига, база сажетака и цитата. Због значаја у унапређењу образовног и научно-истраживачког рада, КоБСОН је изузетно важан јер обезбеђује оптималну набавку научних информација (часописа, књига, база података) за потребе научно-истраживачке заједнице. Путем КоБСОН-а је доступно више од 35000 наслова страних часописа у пуном тексту, преко 90000 наслова књига и неколико индексираних база података (INIS, MathSciNet, Medline, SciFinder, Scopus, SCIndeks, Web of Science). Такође, КоБСОН има за циљ промоцију научног публиковања истраживача који раде у Србији, тако што се прате њихови објављени радови који се реферишу у WoS-у и прати се цитираност тих радова на месечном нивоу.


t0.01