У библиотеци:

ТРАНСПАРЕНТНОСТ

Франци Демшар

Када људи схвате да више нису сами са собом, већ да је њихово понашање јавно, почињу да се понашају другачије. Транспарентност је прави и економични лек за превару, крађу, непотизам, тајкунизам и остале мрачне стране људског карактера које се крију у сваком од нас, а које неки мање, а неки више контролишу.
Аутор нас у књигу уводи размишљањем о томе у коликој мери транспарентност може да допринесе унапређењу етичких стандарда и ефикасности функционисања јавних установа. У наставкку, Демшар нам представља могућности у оквиру којих би јавна управа своје функционисање могла да учини транспарентнијим. Ту ће читалац пронаћи детаљну анализу, од оцене тренутног стања до конкретних, очигледних примера и садржаја закона које бисмо морали да усвојимо како би транспарентност постепено завладала у целокупној јавној управи.
Франци Демшар је успешну каријеру научника у Институту „Јожеф Стефан“ наставио као државни секретар Министарства за науку и технологију Републике Словеније. Потом је водио Министарство одбране Републике Словеније, а затим словеначку амбасаду у Руској Федерацији. Од 2004. године директор је Јавне агенције за истраживачку делатност Републике Словеније.t0.01