У библиотеци:

ЧИТАВ ЖИВОТ

Роберт Зеталер

Стигавши у једно алпско село као сироче, на коњској запрези и с врећицом новца око врата да би га једна сељачка породица невољно узела заузврат, Андреас Егер провешће у њему читав свој живот. Упркос мучном детињству, израшће у снажног, трезвеног човека од мало речи, отеловљење човечности и онога како би човек за свога трајања на земљи требало да гледа на свој живот: да гура дан по дан, увек се прилагоди приликама, да воли ако се то може, трпи кад друге нема и разуме колико може оно што је изван њега, те свему упркос сачува чуло за лепоту света и ведрину у срцу.

Своју удолину Егер ће напустити само једном, да би отишао у Други светски рат. Када се врати, увидеће да је свет већ одмакао даље без њега. Модернизација је доспела и у његов нетакнут планински рај, претворивши га у место у коме се све мање наслућују контуре света у коме је Егер имао себи разумљиво и јасно место.t0.01