У библиотеци:

О библиотеци

Sedište bibliotekeБиблиотека «Вук Караџић» је јавна библиотека намењена становницима општине Пријепоље и има статус културно образовне институције која се у потпуности финансира из  општинског буџета. Као најстарија  институција културе  у граду у 2005–ој години обележила је 100 година од свог оснивања. У оквиру Библиотеке делује и огранак Месна библиотека "Стеван Томовић" у Бродареву и Мобилни информациони  и комуникациони центар ИнфоБус (МИКЦ Инфобус) чиме Библиотека покрива потребе приградског и сеоског становништва. Заједница библиотека Србије доделила је у 2001. години  Библиотеци  награду  "Милорад Панић Суреп" за постигнуте резултате у развоју  библиотечке делатности и унапређивању  библиотекарства  у републици.

Библиотека располаже са близу 115 000 јединица библиотечке грађе и прима 20 наслова серијских публикација. Услуге библиотеке користи око 4500 корисника. Осим богатог књижног фонда, члановима библиотеке су на располагању рачунари и бесплатан интернет.

Библиотека има десет радника у сталном радном односу: 1 библиотекар саветник, 2 библиотекара, 2 виша књижничара,  3 књижничара, 1 књиговођа и 1 помоћни радник. Приправници волонтери: 1 библиотекар  и 1 економиста.
Основни делови радног процеса у Библиотеци према Правилнику о систематизацији радних места:

• Позајмно одељење за одрасле кориснике са читаоницом за новине и часописе (Опште одељење);
• Позајмно одељење за децу до 15 година са читаоницом  (Дечије одељење);
• Одељење стручне књиге  са читаоницом;
• Одељење завичајних, посебних фондова и периодике са читаоницом;
• Огранци Библиотеке;
• Служба за развој, матичне послове, културно образовну  и издавачку делатност;
• Служба за планирање, набавку, обраду и заштиту  библиотечке грађе;
• Општи послови.

 t