У библиотеци:

Запослени

Садија Хоџић, директор библиотеке
Нермина Дуран, библиотекар
Хадија Кријешторац, библиотекар саветник 
Армина Шпиртовић, библиотекар
Марија Стиковић, библиотекар информатичар        
Садета Мезилџић, књижничар                      
Предраг Дуловић, књижничар 
Љубица Пајевић, књиговођа                      
Самира Кријешторац, помоћни радник
Џемила Ровчанин, виши књижничар                       
Ћамила Тумбул, виши књижничар


Адресар запосленихДиректор
Садија Хоџић
тел. 033 711 146
електронска пошта:
sadah@hotmail.com

Позајмно одељење за одрасле (Опште одељење)
Садета Мезилџић
тел. 033 712 960
електронска пошта:
info@biblioteka-prijepolje.com

Позајмно одељење за одрасле; Одељење стручне књиге
и међубиблиотечка позајмица

Нермина Дуран
тел. 033 712 960
електронска пошта:
info@biblioteka-prijepolje.com

Дечије одељење
Ћамила Тумбул
тел. 033 712 960
електронска пошта:
info@biblioteka-prijepolje.com

Завичајно одељење; Одељење посебних фондова
и периодике
Хадија Кријешторац
тел. 033 712 960
моб. 063 89 31 947
електронска пошта:
hadijakrijestorac@gmail.com

Служба за обраду и заштиту библиотечке грађе
Марија Стиковић
тел. 033 712 960
електронска пошта:
marija.stikovic@gmail.com
info@biblioteka-prijepolje.com

Огранак "Стеван Томовић", Бродарево
Џемила Ровчанин
тел. 033 771 350
електронска пошта:
info@biblioteka-prijepolje.com

Инфобус
Армина Јоновић
тел. 033 712 960
електронска пошта:
info@biblioteka-prijepolje.com

Предраг Дуловић
тел. 033 712 960
моб. 064 454 8840
електронска пошта:
nakijadi@gmail.com

Рачуноводство
Љубица Пајевић
тел. 033 712 960
електронска пошта:
ljubicapajevic@gmail.com
info@biblioteka-prijepolje.com

Општи послови
Самира Кријешторац
тел. 033 712 960
електронска пошта:
info@biblioteka-prijepolje.comt