У библиотеци:

Ценовник

Чланарина за 2018. годину

Годишња 
Позајмно одељење за одрасле 400.00
Дечије одељење 300.00
Месечна 150.00
Породична 500.00
Колективна 300.00
Одељењска чланарина за ученике 100.00

Бесплатна чланарина

Деца предшколског узраста
Ученици првог разреда основне школе
Пензионери
Незапосленa лица са евиденције тржишта рада
Избегла и расељена лица
Корисници услуга социјалне и породично
правне заштите ЦСР Пријепоље
Огранак Бродарево
Инфобус

Електронска читаоница

Коришћење рачунара
Бесплатно за чланове
  (ограничено на 1 сат дневно)
Скенирање
Бесплатно за чланове

Штампање 

Текст     5.00
Текст и слика  15.00
Слика А4  20.00


Фотокопирање

Једнострано А4 5.00
Двострано А4  8.00


Цене осталих услуга

Изгубљена чланска карта 200 дин

Задржавање преко 15 дана
• За сваки месец преко одређеног рока 30 дин
• Надокнада у књигама у договору са библиотекаром

Оштећена или изгубљена књига
• Надокнађује се истом књигом
• Плаћа у бруто износу тржишне вредности књиге
• Надокнађује се другом књигом у договору са библиотекаром

Међубиблиотечка позајмица 200.00t