У библиотеци:

Позајмно одељење

Позајмо одељење за одрасле кориснике са читаоницом за новине и часописе

У фонду Позајмног одељења је заступљена различита врста грађе (око 30000  јединица) -  домаћа и страна књижевност свих жанрова,  преко 300 књига на  енглеском језику као и ДВД / ЦД РОМ колекција  едукативног,  научног и забавног садржаја (преко 500 јединица). Највећи део фонда је у слободном приступу. Грађа је распоређена по УДК систему.

У оквиру овог одељења смештена је и читаоница за периодику. Редовно се набавља тридесетак наслова перодике – од дневних новина до стручних  и забавних часописа из различитих области. 

При одељењу корисницима је на располагању и читаонички простор са 13 самосталних читалачких столова, електронска читаоница са 4 рачунара са сталним приступом интернету и  мултимедијални кутак у оквиру којег је члановима омогућено коришћење мултимедијане грађе из фонда Библиотеке, гледање филмова и слушање музике.
Простор одељења је под видео надзором.
t