У библиотеци:

Стручне књиге

Одељење стручне књиге са читаоницом

Фонд Одељења стручне књиге  броји око 12 000 књига из свих научних области. У оквиру овог одељења налази се и богата збирка референсне грађе.
Да би остварила потпору образовним институцијама, јавном, приватном и цивилном сектору Библиотека настоји да свој фонд попуни одабраном литературом из различитих предметних области. Фонд Одељења стручне књиге је једним делом у слободном приступу (филозофија, психологија, религија, економија, менаџмент, медицина и уметност), док је литература из области лингвистике, књижевне критике, друштвених наука, права, математике, природних наука, примењених наука и технике услед недостатка простора смештена у магацински простор. Грађа је распоређена по УДК.
Читаоница Одељења стручне књиге располаже са 13 читалачких места смештених у оквиру Општег одељења.

strucne_knjige2.jpg
t