У библиотеци:

Завичајно одељење

Одељење завичајних, посебних фондова и периодике са читаоницом

Завичајни  фонд чине књиге, часописи, новине и остали штампани и на други начин умножени материјал, а садржи изворе за познавање пријепољског (милешевског) краја, његових природних одлика, становништва, прошлости, културе, привреде, личности. Представља најважнију и најдоступнију базу података о локалној средини и важну спону са њом. Сваки новински чланак, фотографија, магистарски рад, докторска теза, плакат, каталог, рукопис, географска карта, ђачки лист, касета, службени акт, позивница...могу пружити занимљив и користан податак.

Завичајни фонд  се формирао ретроактивном набавком кроз сарадњу са другим институцијама и архивима, грађанима, научним и јавним радницима, штампаријама, истраживањем библиографија и сл. као и текућом набавком свих новоиздатих публикација, часописа, новина, аудио и видео грађе, клипинга, фотографија, плаката, географских карата, и другог материјала који по стандардима припада завичајном фонду.
Поред  ретроспективно и редовно прибављене монографске грађе, у завичајном фонду се налази један легат и две поклон збирке

Легат  архитекте Оливера Минића је преузет 9. октобра 1981. године. Његовим тестаментом Библиотеци су завештане све књиге, осим оних за које је била заинтересована Народна библиотека Србије, затим очев штафелај, очеве слике Аутопортрет и Пејзаж Златара. Све под именом Дар сликара и архитекте Милана С. Минића библиотеци у Пријепољу, родном месту Милана С. Минића.
 Легет се састоји од 664 инвентарске јединице: 515 књига (некомплетна едиција Српске књижевне задруге од 1893. до 1940. године и друге), 106 годишта часописа Српски књижевни гласник 1921-1940, Архитектура и урбанизам 1960-1971, Урбнизам Београда 1969-1978, Зборник радова Архитектонског факултета 1953-1967 и 43 друге јединице (урбанистички планови Пријепоља и Нове Вароши, скице и друго).

Штампа је значајан и аутентичан извор информација о овом крају. Од 1. фебруара 1932. године излазио је лист Санџак. До 1938. године мењао је називе у Рашка, Нови Санџак. Од 1. марта 1952. године излази  лист Глас Полимља, касније Полимље.

Књижни фондови завичајног одељења броје око 1600 примерака монографских публикација и још толико различитих дугих инвентарисаних јединица. Целокупан фонд је обрађен у БИБЛИО програму.

У оквиру Библиотеке као посебне целине чувају се и поклон збирке књига Миодрага Драгише Радовића (750 инвентарских јединица) и  Мухамеда Челебића (105 инвентарских јединица).

Фонд се користи само у просторијама Библиотеке, а омогућено је фотокопирање и скенирање грађе.
032  033t