У библиотеци:

Служба за развој

Служба за развој,  матичне послове, културно образовну и издавачку делатност

Од 1961. године Библиотека је матична за све библиотеке на подручју општине Пријепоље. У складу са Законом о библиотечкој делатности матичне функције подразумевају вођење регистра библиотека, вођење каталога библиотечке грађе, пружање стручне помоћи библиотекама, надзор над стручним радом, старање о усавршавању кадрова за обављање библиотечке делатности, праћење и проучавање стања, потреба и услова рада у библиотечкој делатности и предлагање мера за унапређивање библиотечке делатности и њихово спровођење.

Организовањем разноврсних културно-образовних и информативних програма Библиотека настоји да оправда назив културног средишта града. Програмски садржаји усмерени на популарисање књиге и читања намењени су широкој публици и огледају се у организовању књижевних манифестација, трибина и разговора, интерактивних програма, расписивању литерарних конкурса... Традиционално, Библиотека је организатор Општинске смотре рецитатора и културно научне манифестације Слово са Лима која се реализује у сарадњи са Међурепубличком заједницом за културно просвјетну дјелатност из Пљеваља.t