У библиотеци:

Историја


 Насељено још у римско доба Средње Полимље налазило се у саставу најстарије српске државе Рашке. У првим писаним изворима Пријепоље се помиње као трг манастира Милешеве. То је Уговор из 1343. године и односи се на трговину соли из Дубровника за Пријепоље. Овај извор изричито каже да је у Пријепољу био трг, или још вероватније, један од тргова манастирског властелинства, што дозвољава да почетак Пријепоља померимо уназад до времена подизања манастира Милешеве и образовања његовог властелинства.
До средине XIV века Пријепоље је добило карактеристике насеља са тргом као централним простором  који се истицао и уочавао. Успону пријепољског трга много је допринео  његов веома повољан положај, јер се налазио на раскрсници важних путева. Преко Пријепоља водио је  најкраћи, и по свему судећи највише коришћен пут који је повезивао централне и источне делове Балканског полуострва са средњим делом Јадранске обале. То је био пут  којим су прошле хиљаде трговаца, а за њима и први путописци и дипломате новијег времена.
 Иако се каже да је у Пријепољу у том времену било караванских станица, може  се слободно  рећи да је било и више од тога, јер је долазак и полазак каравана, смењивање и сусретање трговаца и њихове пратње доносио нови живот и ширио  погледе људи овог краја. Боравак трговаца и каравана у Пријепољу подстицао је његове становнике да се укључе у трговину, што  је доприносило да се на овом добро снабдевеном тргу окупљају људи из ближе и даље околине.
 Свој највећи процват Пријепоље доживљава половином XIV  века када овом облашћу управља велики жупан Никола Алтомановић. Крупне промене настају половином  XV века када ова територија и Србија потпадају под турску власт. Падом под турску власт етничка структура  Пријепоља и околине мења се тако да се поред  хришћана појављују и муслимани. Крајем XIX века моћна аустроугарска монархија долази на обале Лима и на овим просторима осетио се утицај нове цивилизације и културе.
 Након великих светских ратова који су обележили ХХ век, Пријепоље у другој половини тог века доживљава свој процват и економски развој, који је заустављен нестајањем Југославије крајем 90-их  година прошлог века.


t