У библиотеци:

Контакт

Библиотека «Вук Караџић»
Ул. Санџачких бригада бр. 2
31300 Пријепоље
Тел.      +381 33 712 960
Тел/Фаx +381 33 711 146
e-mail:
info@biblioteka-prijepolje.com

ПИБ: 102114366
Матични број: 07188285
Жиро-рачун: 840-24664-50
ПАК 510252
        
Радним даном  8 – 18ч
Сваке прве суботе у месецу 8 – 14ч
Дечије одељење  8 – 14ч
Огранак у Бродареву  9-15ч
МИЦЦ Инфобус  - распоред на страници www.infobus.rs
Администратор: Марија Стиковић
 
________________________________________

АДРЕСАР ЗАПОСЛЕНИХ

ПРАВНА АКТА БИБЛИОТЕКЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 t