U našoj biblioteci:

Kontakt : zaposleni

11-Oct-2015


Direktor
Sadija Hodžić
tel. 033 711 146
elektronska pošta:
sadah@hotmail.rs

Pozajmno odeljenje za odrasle (Opšte odeljenje)
Sadeta Mezildžić
tel. 033 712 960
elektronska pošta:
info@biblioteka-prijepolje.com

Pozajmno odeljenje za odrasle; Odeljenje stručne knjige
i međubibliotečka pozajmica

Nermina Duran
tel. 033 712 960
elektronska pošta:
info@biblioteka-prijepolje.com

Dečije odeljenje
Ćamila Tumbul
tel. 033 712 960
elektronska pošta:
info@biblioteka-prijepolje.com

Zavičajno odeljenje; Odeljenje posebnih fondova
i periodike
Hadija Kriještorac
tel. 033 712 960
mob. 063 89 31 947
elektronska pošta:
hadijakrijestorac@gmail.com

Služba za obradu i zaštitu bibliotečke građe
Marija Stiković
tel. 033 712 960
elektronska pošta:
marija.stikovic@gmail.com
info@biblioteka-prijepolje.com

Ogranak "Stevan Tomović", Brodarevo
Džemila Rovčanin
tel. 033 777 350
elektronska pošta:
info@biblioteka-prijepolje.com

Infobus
Armina Jonović
tel. 033 712 960
elektronska pošta:
info@biblioteka-prijepolje.com

Predrag Dulović
tel. 033 712 960
mob. 064 454 8840
elektronska pošta:
nakijadi@gmail.com

Računovodstvo
Ljubica Pajević
tel. 033 712 960
elektronska pošta:
ljubicapajevic@gmail.com
info@biblioteka-prijepolje.com

Opšti poslovi
Samira Kriještorac
tel. 033 712 960
elektronska pošta:
info@biblioteka-prijepolje.com

 
t0.02