U našoj biblioteci:

IT obuka za korisnike Biblioteke u Brodarevu

29-Dec-2016


U okviru projekta „Kultura za Evropu, Evropa za kulturu” programa prekogranične saradnje Srbije i Crne Gore koji finansira Delegacija Evropske Unije, u Brodarevu je počela IT obuka prema predviđenom programu.

Kroz kurs u trajanju od 27 školskih časova polaznici će steći osnovna znanja i veštine iz oblasti digitalne pismenosti.

Obuka obuhvata:
Programe za pisanje, tekstualne dokumente
Internet
Internet telefoniju
E-mail korespondenciju
Društvene mreže
Komuniciranje putem Skajpa i Vibera
Korišćenje pametnih telefona
Pretraživanje elektronskih kataloga VBS ( COBISS.RS)

Program će se realizovati u prostorijama ogranka Biblioteke u Brodarevu. Organizovane su grupe od po 7 članova, koje će u prijatnom ambijentu uz praktične vežbe steći odnovna znanja iz informatičke pismenosti.

t0.02