U našoj biblioteci:

Studijska poseta institucijama Evropske unije u Briselu (27. - 30. mart 2017. godine.)

13-Apr-2017Biblioteka “Vuk Karadžić“ je članicа mreže "EUTEKA - EU u vašoj biblioteci" od početka realizacije ovog programa, 2014. godine.

*EUTEKA je mreža javnih biblioteka širom Srbije koje svojim posetiocima nude publikacije i informacije o Evropskoj uniji. Ovu inicijativu su 2014. godine zajedno podržali: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji,  Ministarstvo kulture i informisanja Vlade Republike Srbije, Narodna biblioteka Srbije i Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije.
Ove godine u okviru Projekta „ Studijska poseta institucijama Evropske unije u Briselu”,  prvom takvom koji je organizovala i finansirala Evropska unija (EU), putem konkursa za bibliotekare, član tima od 12 izabranih bibliotekara bila sam i ja - Hadija Kriještorac, dipl. bibliotekar savetnik u Biblioteci “Vuk Karadžić” Prijepolje.

Program studijskog putovanja sastojao iz tri dela: Rad na obrazovnoj platformi i jednodnevna obuka pre putovanja; Sprovođenje studijskog putovanja; Diseminacija rezultata studijske posete.
Rad na obrazovnoj platformi sa učesnicima studijskog boravka, realizovala je Beogradska otvorena škola u svojim prostorijama, 26. aprila 2017. godine.
Tokom posete Briselu, prvog dana, 27. aprila, realizovana je poseta Evropskom parlamentui Generalnom direktoratu za usluge parlamentarnog istraživanja (Directorate – General for Parliamentary Research Services).
Bibliotekari su kroz prezentacije i predavanja upoznati sa najbitnijim principima rada EP i Generalnog direktorata.
Osim istraživanja i analiza, Generalni direktorat je odgovoran i za biblioteku.Biblioteka Evropskog prlamenta

Biblioteka EP je osnovana 1953. godine. Glavne prostorije se nalaze u Briselu a ogranci u Luksemburgu i Strasburu. Biblioteka pruža širok spektar usluga članovima pojedinačno i Evropskom parlamentu u celini. Radne sobe / čitaonice sa svom pratećom IT omogućavaju pristup vestima i bazama podataka. Fondove čine štampane i digitalne publikacije / baze. Svi EP dokumenti od 2001. godine su dostupni javnosti kroz –EP registar dokumenata). 


Istraživački Centar EP (European Parliamentary Research Service)

EPRS vrši istraživanja kroz dokumentaciju rada EP na zahteve parlamentaraca, priprema dubinske analize, za dostupnost priprema izvode iz govora, beleški, brifinga. Često su zahtevi specifični od zemlje do zemlje, od teme do teme. Objavljuje  TINK TANK  reviju koja daje uvid u unutrašnji rad neposredno izabranih institucija EU.

Istorijski arhiv u Evropskom parlamentu

Takođe je važan Istorijski arhiv u Evropskom parlamentu koji čuva službene javne isprave parlamenta i druge arhivske građe, koja datira  iz 1952. godine. Dokumenti su dostupni javnosti i istraživačima. Svi građani EU imaju pravo da zatraže informacije o aktivnostima parlamenta i  razčičitim aspektima  koja se tiču rada EP i EU uopšte. Sve komunikacije se odvijaju preko razvijenih online komunikacijskih servisa - digitalne baze i digitalni pristup bazama. Odgovaraju uvek i brzo.

Drugog dana studijskog boravka, 28. Aprila, grupa bibliotekara je posetila Evropsku komisiju kao najvažniju izvršnu institucija EU.Za bibliotekare je profesionalno bio interesantan rad Biblioteke i istraživačkog centra EK(Research Service).

Biblioteka poseduje zbirke štampanih i elektronskih materijala Evropske komisije. Većina je dostupna online: full-text članaka, e-knjige  i baze podataka (ECLAS baze podataka), dok Transparency Registar omogućava građanima direktan pristup informacijama o tome ko utiče na proces donošenja odluka u EU. Biblioteka i E-resurs Centar važan su izvor informacija o EU politikama. Čitaonice su otvorene za osoblje EU kao i za spoljne posetioce specijalizovane za poslove EU (kao što su studenti, akademsko osoblje i državni službenici iz država članica). Javnost može preko online kataloga (koji obuhvata vlastite resurse plus milione online u punom tekstu članka) da koristi sadržaje. Find-ER pruža  pristup elektronskim publikacijama. *Find-er je alat za pretraživanje više  bibliotečkih resursa u jednom interfejsu.

U zgradi EK, izložen je Faksimil Rimskog ugovora o Osnivanju Evropske ekonomske zajednice, 1957. godine.Tog drugog dana, grupa bibliotekara “Euteka…” posetila je Savet EU (Veće ministara) (European Council).
Bibliotekare su kompetentne osobe upoznale sa radom Saveta ministara EU, a posebno sa radom Biblioteke Saveta EU (Library Council of the EU). Dobijene su informacije da: baza podataka sadrži oko: 100.000 monografskih publikacija, 26.000 članaka – naslova, 110 baza podataka, 5.000 elektronskih časopisa, veliki broj rečnika, enciklopedija, godišnjaka itd. na svim jezicima članica EU, kao i najnovija izdanja časopisa i novina iz zemalja članica EU. Veliki broj materijala je dostupan i de visu u čitaonici Saveta.

Informaciono-dokumentacioni servis Saveta ministara EU, E-RESURS–Centar ima svoja Pravila korišćenja fondova:
Zahteve podnose biblioteke (ustanove) a ne pojedinac. Pojedinac koji želi da koristi građu e-resurs Centra treba da se obrati svojoj biblioteci koja će za njega potražiti i posuditi materijale.Većina knjiga može da se pozajmljuje van biblioteke. Periodika ne može biti pozajmljena. Biblioteka može dostaviti kopije članaka iz periodike (u skladu sa zakonom o autorskim i pravima licenciranja). E-knjige ne mogu biti pozajmljene zbog ograničenja licenciranja. Biblioteka i E-Resurs Centar prihvataju zahteve poslate putem e-maila.

Materijal pozajmljen iz biblioteke generalno ima maksimalni period zadržavanja od šest nedelja. Biblioteka i E-Resurs Centar prihvata samo plaćanje poštarine s IFLA-vaučerom.

Trećeg dana, 29. aprila, bibliotekari su posetili Biblioteku Solvay koja zapravo edukativni, kulturni, naučni, konferencijski prostor. Čuveno zdanje, izvrsna arhitektura, mesto gde je smeštena, sve je fascinantno vezano za ovu, samo u nazivu biblioteku.
Biblioteka je stara i poznata mesto u Briselu. Nalazi se u Leopold Parku, blizu Evropskom parlamentu, prirodnjačkog muzeja i raznih belgijskih naučnih instituta- prirodnjačkih. Izgrađena je 1902.  po ideji finansijera i vlasnika zgrade, belgijskog industrijalca Ernesta Solvaya, kao Institut za sociologiju Univerziteta u Briselu. Sastoji se od velike “čitaonice” koja je okružene sa učionicama i galerijama. Ima arhitektonski savršeno urađenu terasu s pogledom na Leopold Park, koja je veoma lepo mesto za prijeme. Menjala je kroz vreme svoje funkcije, a zapravo nikada nije bila biblioteka, sem u nazivu.Trećeg dana u program posete bila je poseta organizaciji Javne biblioteke Program 2020
(Projekat Public Librari 2020). Informisani smo sa misijom i aktivnostima organizacije koja objedinjuje širok pokret na prostoru EU u oblasti biblioteka. Opšti cilj programa Javnih biblioteka 2020 (PL2020) je da se podigne svest o važnosti javnih biblioteka kao modernih čvorišta učenja bliskih građanima za oblasti: socijalne uključenosti, digitalne inkluzije i doživotnog učenja.


Organizaciju čini saradnička mreža od 65.000 javnih biblioteka unutar EU koje udruženo lobiraju za projekte i podrušku od strane EU institucija bibliotekama. (http://www.publiclibraries2020.eu/). Primer jedne aktivnosti – sa sajta:
*Rasprava u Evropskom parlamentu u Strazburu, 15. marta | Mar 1 2017 - 15:45
Preko 100 miliona korisnika biblioteke u EU i biblioteke zainteresovano za reformu – autorska prava / copiright za biblioteke –

Bibliotekari iz Srbije, u okviru ovog studijskog boravka posetili su i Delegaciju Misije Republike Srbije pri EU. Sa članovima Delegacije su razmenili utiske o boravku u Briselu, a posebno su se interesovali o stanju pregovaračkog procesa I puta Srbije ka integracijama u EU.

Bibliotekari su posetili jednu  javnu biblioteku (Muntpunt) u Briselu.

Biblioteka je otvorena 2014. godine,  izgradnja koštala 22 miliona evra. Ima 6 spratova, svaki sprat je druge boje. Svaki sprat ima svoj čitaonički prostor, glavna čitaonica ima 90 mesta, 60 kompjutera u čitaonici (odvojena staklom) – tu se jedino očekuje tišina. U biblioteci se osim standardnih bibliotečkih usluga odvijaju i najrazličitiji animatorsko-kreativni, kulturni i drugi događaji.
Atomium

Parlamentarium

Po povratku iz Brisela, 31. marta, u kancelariji  Delegacije EU u Srbiji, bibliotekari su razmenili prve utiske i dogovorili se da svako na svoj način kroz “EUTEKU” a i kao građani,  širi informacije o isntitucijama EU i prednostima koje članstvo u EU donosi u kvalitetu življenja.

Ova poseta, u potpunosti je ispunila svoje ciljeve i svoju misiju. Puno dragocenih stručnih, kulturoloških, sistemskih informacija je pruženo nama kao posetiocima.
Sigurna sam da će, svaki od nas učesnika ovog studijskog boravka institucijam EU, biti za nas podstrek da učestvujemo I kroz projekte I kao građana na podizanju javne svesti, znanja i razumevanja o procesu pregovora Republike Srbije sa EU i aktivnostima Delegacije EU u Srbiji, kao i o tehničkim implikacijama procesa pristupanja Srbije EU, i poboljšanju kvaliteta informacija oko pristupanja i integracije Srbije u EU.

Hadija Kriještorac, dipl. bibliotekar savetnik Biblioteci “Vuk Karadžić” Prijepolje.

Fotogalerija >>t0.02