U našoj biblioteci:

Prezentacija sa studijske posete institucijama EU

18-Apr-2017
U Narodnoj biblioteci Užice, 10. aprila 2017. godine održana je Skupština Podružnice BDS Zlatiborskog okruga.

Pored radnih tema Podružnice, bibliotekarima Zlatiborskog okruga, učesnice Studijske posete institucijama EU u Briselu (27. – 30. mart 2017. godine)  Hadija Kriještorac (Biblioteka Vuk Karadžić, Prijepolje), Daniela Skoković (Narodna biblioteka Požega) i Biljana Davidovski (Narodna biblioteka Užice) prenele su svoje impresije kroz PowerPoint prezentacije.  
Posebno su kao bibliotekarke podelile saznanja o ulozi i aktivnostima biblioteka, dokumentacionih centara i drugih bibliotečko-informacionih servisa Evropskog parlamenta, Evropske komisije i Saveta ministara EU. 

Fotogalerija >>
t0.01