U našoj biblioteci:

EUTEKA: informacije o Evropskoj uniji u vašoj biblioteci

11-May-2017

EUTEKA je mreža 48 javnih biblioteka širom Srbije koje svojim posetiocima nude publikacije i informacije o Evropskoj uniji. Ovu inicijativu su zajedno inicirale Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, Ministarstvo kulture i informisanja Vlade Republike Srbije i Narodna biblioteka Srbije potpisivanjem Memoranduma o razumevanju 2014. godine, a ovom partnerstvu se 2015. godine priključila i Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije.

Biblioteka "Vuk Karadžić" članica je mreže EUTEKA. U našoj biblioteci možete pronaći publikacije o različitim oblastima delovanja Evropske unije. Većinu publikacija možete preuzeti i u pdf formatu.


Istorijat, institucije i politike EU

Srbija i EU


Projekti EU

Obrazovanje i programi za mlade


Deca i omladina

EU knjižarat0.02