U našoj biblioteci:

LETNJI PROGRAM ČITANJA

17-Aug-2018


U okviru letnjeg programa na dečijem odeljenju biblioteke održana je radionica sa decom uzrasta od 7 do 12 godina. Radionica je rađena po romanu autora Uroša Petrovića, Martina velika zagonetna avantura, romana u zagonetkama koji ima za cilj da podstiče razvoj funkcionalnog znanja i kreativnog načina razmišljanja. Savršene mozgalice, maštovite, zabavne i poučne, podstiču decu da zajedno sa glavnom junakinjom romana Martom Smart učestvuju u rešavanju misterioznih prepreka i izazova, a rešenja leže u tačnim odgovorima na teško dokučive zagonetke. Druženje sa Martom je nastavljeno kroz igru Zagonetne domine. Cilj igre je podsticati decu da kreativnije razmišljaju, unapređuju svoje deduktivne i verbalne sposobnosti i stiču veštinu pronalaženja efikasnih rešenja i zaključaka kroz preplitanje različitih oblasti.t0.02