U našoj biblioteci:

O biblioteci

Dom_kulture_Prijepolje.jpgBiblioteka «Vuk Karadžić»  je javna biblioteka namenjena stanovnicima opštine Prijepolje i ima status kulturno obrazovne institucije koja se u potpunosti finansira iz  opštinskog budžeta. Kao najstarija  institucija kulture  u gradu u 2005–oj godini obeležila je 100 godina od svog osnivanja. U okviru Biblioteke deluje i ogranak Mesna biblioteka "Stevan Tomović" u Brodarevu i Mobilni informacioni  i komunikacioni centar InfoBus (MICC Infobus) čime Biblioteka pokriva potrebe prigradskog i seoskog stanovništva. Zajednica biblioteka Srbije dodelila je u 2001. godini  Biblioteci  nagradu  "Milorad Panić Surep" za postignute rezultate u razvoju  bibliotečke delatnosti i unapređivanju  bibliotekarstva  u republici.

Biblioteka raspolaže sa  80 200  knjiga, DVD / CD ROM kolekcijom sa  1300 jedinica i trenutno prima  35 naslova  serijskih publikacija. U 2006. godini imala je  4087 članova, a u 2007. godini beleži porast broja članova za 35%.
Biblioteka je  tehnički opremljena sa  14 kompjutera, 2 fotokopir aparata, 4 štampača, 2 laptopa, digitalnim projektorom.

Biblioteka ima deset radnika u stalnom radnom odnosu: 1 bibliotekar savetnik, 3 bibliotekara, 2 viša knjižničara,  2 knjižničara, 1 knjigovođa i 1 pomoćni radnik.
Osnovni delovi radnog procesa u Biblioteci prema Pravilniku o sistematizaciji radnih mesta:

• Pozajmno odeljenje za odrasle korisnike sa čitaonicom za novine i časopise (Opšte odeljenje);
• Pozajmno odeljenje za decu do 15 godina sa čitaonicom  (Dečije odeljenje);
• Odeljenje stručne knjige  sa čitaonicom;
• Odeljenje zavičajnih, posebnih fondova i periodike sa čitaonicom;
• Ogranci Biblioteke;
• Služba za razvoj, matične poslove, kulturno obrazovnu  i izdavačku delatnost;
• Služba za planiranje, nabavku, obradu i zaštitu  bibliotečke građe;
• Opšti poslovi.

Hol_Dioma_kulture.jpgt