U našoj biblioteci:

O biblioteci

Dom_kulture_Prijepolje.jpgBiblioteka «Vuk Karadžić»  je javna biblioteka namenjena stanovnicima opštine Prijepolje i ima status kulturno obrazovne institucije koja se u potpunosti finansira iz  opštinskog budžeta. Kao najstarija  institucija kulture  u gradu u 2005–oj godini obeležila je 100 godina od svog osnivanja. U okviru Biblioteke deluje i ogranak Mesna biblioteka "Stevan Tomović" u Brodarevu i Mobilni informacioni  i komunikacioni centar InfoBus (MICC Infobus) čime Biblioteka pokriva potrebe prigradskog i seoskog stanovništva. Zajednica biblioteka Srbije dodelila je u 2001. godini  Biblioteci  nagradu  "Milorad Panić Surep" za postignute rezultate u razvoju  bibliotečke delatnosti i unapređivanju  bibliotekarstva  u republici.

Biblioteka raspolaže sa blizu 115 000 jedinica bibliotečke građe i prima 20 naslova serijskih publikacija. Usluge biblioteke koristi oko 4500 korisnika. Osim bogatog knjižnog fonda, članovima biblioteke su na raspolaganju računari i besplatan internet.

Biblioteka ima deset radnika u stalnom radnom odnosu: 1 bibliotekar savetnik, 3 bibliotekara, 2 viša knjižničara,  2 knjižničara, 1 knjigovođa i 1 pomoćni radnik.
Osnovni delovi radnog procesa u Biblioteci prema Pravilniku o sistematizaciji radnih mesta:

• Pozajmno odeljenje za odrasle korisnike sa čitaonicom za novine i časopise (Opšte odeljenje);
• Pozajmno odeljenje za decu do 15 godina sa čitaonicom  (Dečije odeljenje);
• Odeljenje stručne knjige  sa čitaonicom;
• Odeljenje zavičajnih, posebnih fondova i periodike sa čitaonicom;
• Ogranci Biblioteke;
• Služba za razvoj, matične poslove, kulturno obrazovnu  i izdavačku delatnost;
• Služba za planiranje, nabavku, obradu i zaštitu  bibliotečke građe;
• Opšti poslovi.

Hol_Dioma_kulture.jpgt