U našoj biblioteci:

Istorijat

Tragom istorije Biblioteke «Vuk Karadžić»monografija_vek_biblioteke.jpg

Istorija bibliotekarstva u Prijepolju slična je drugim sredinama  i  počinje sa  osnivanjem društvenih knjižnica. O organizovanoj  kulturnoj ustanovi koja  ispunjava  standarde narodnih biblioteka  možemo govoriti tek posle Drugog svetskog rata. Od davne 1904. godine, kada je pri Srpskom pravoslavnom crkveno pjevačkom društvu  «Sveti Sava» osnovana  prva društvena knjižnica do danas,  Biblioteka se razvijala u skladu sa potrebama sredine u kojoj je i nastala. 
Zamisliti jedno mesto  bez svoje Biblioteke nezamislivo je bilo i generacijama  pre nas  pa se sa ponosom možemo  osvrtati  na   našu prošlost.
pdf.jpg
Monografija “Vek Biblioteke u Prijepolju”, Vujica Bojović 


pdf.jpg
Svečana akademija “Vek Biblioteke u Prijepolju”, 30.09.2005.
Jedna priča o Biblioteci, Indira Hadžagić, novinar (download .pdf 64KB)t