U našoj biblioteci:

Zaposleni

Sadija Hodžić, direktor biblioteke
Nermina Duran, bibliotekar
Hadija Kriještorac, bibliotekar savetnik 
Armina Špirtović, bibliotekar
Marija Stiković, bibliotekar informatičar        
Sadeta Mezildžić, knjižničar                      
Predrag Dulović, knjižničar  
Ljubica Pajević, knjigovođa                      
Samira Kriještorac, pomoćni radnik
Džemila Rovčanin, viši knjižničar                       
Ćamila Tumbul, viši knjižničar


Adresar zaposlenihDirektor
Sadija Hodžić
tel. 033 711 146
elektronska pošta:
sadah@hotmail.com

Pozajmno odeljenje za odrasle (Opšte odeljenje)
Sadeta Mezildžić
tel. 033 712 960
elektronska pošta:
info@biblioteka-prijepolje.com

Pozajmno odeljenje za odrasle; Odeljenje stručne knjige
i međubibliotečka pozajmica

Nermina Duran
tel. 033 712 960
elektronska pošta:
info@biblioteka-prijepolje.com

Dečije odeljenje
Ćamila Tumbul
tel. 033 712 960
elektronska pošta:
info@biblioteka-prijepolje.com

Zavičajno odeljenje; Odeljenje posebnih fondova
i periodike
Hadija Kriještorac
tel. 033 712 960
mob. 063 89 31 947
elektronska pošta:
hadijakrijestorac@gmail.com

Služba za obradu i zaštitu bibliotečke građe
Marija Stiković
tel. 033 712 960
elektronska pošta:
marija.stikovic@gmail.com
info@biblioteka-prijepolje.com

Ogranak "Stevan Tomović", Brodarevo
Džemila Rovčanin
tel. 033 777 350
elektronska pošta:
info@biblioteka-prijepolje.com

Infobus
Armina Jonović
tel. 033 712 960
elektronska pošta:
info@biblioteka-prijepolje.com

Predrag Dulović
tel. 033 712 960
mob. 064 454 8840
elektronska pošta:
nakijadi@gmail.com

Računovodstvo
Ljubica Pajević
tel. 033 712 960
elektronska pošta:
ljubicapajevic@gmail.com
info@biblioteka-prijepolje.com

Opšti poslovi
Samira Kriještorac
tel. 033 712 960
elektronska pošta:
info@biblioteka-prijepolje.comt