U našoj biblioteci:

Usluge

Pozajmica i rezervacija

Pozajmica građe

Član Biblioteke može odjednom pozajmiti 2 knjige na rok od 15 dana; 1 filmski DVD i 1 časopis na 5 dana.
Rok vraćanja može se jednom produžiti za 10 dana  za sve knjige osim školske   lektire i knjiga koje su na popisu rezervacije. Produženje se obavlja lično ili telefonom. Za CD-e i DVD-e, časopise rok vraćanja se ne produžuje.
Referensna zbirka i građa iz Zavičajnog fonda koriste  se isključivo u okviru čitaonice.

Rezervacija građe

Naslov koji trenutno nije u Biblioteci možete rezervisati lično, telefonom ili putem mejla.
O prispeću rezervisane knjige obavestićemo Vas telefonom.
Rok za preuzimanje  knjige je 2 dana.

Međubibliotečka pozajmica

Putem međubibliotečke pozajmice korisnik može nabaviti građu iz fondova drugih biblioteka.
Cena usluge zavisi od tipa publikacije, troškova poštarine i od cene po kojoj se naplaćuje ova usluga kod biblioteke od koje se publikacija naručuje.

Elektronska čitaonica

Elektronska čitaonica raspolaže računarima, skenerom i štampačem. Korisnicima je omogućeno besplatno korišćenje interneta.
Vreme korišćenja računara ograničeno je na 1 sat dnevno.
Usluge štampanja se naplaćuju po utvrđenom cenovniku.

Multimedijalni kutak

U okviru multimedijalnog kutka je omogućeno korišćenje multimedijalne građe iz fonda Biblioteke, gledanje filmova i slušanje muzike.

Medijska dokumentacija

Sa računara u Biblioteci korisnici imaju pristup EBART medijskoj dokumentacijit