U našoj biblioteci:

Impresum

Web dizajn: Tijana Sekulić - Agencija za marketing, konsalting i dizajn AT HAUS;
www.athaus.rs
Tekst: Nermina Duran i Marija Stiković
Prevod na engleski: Nada Čičić
Fotografije: Dragan Bosnić, Svetlana Dingarac, Rade Prelić, Zoran Zekavičić

Biblioteka «Vuk Karadžić» i autori objavljenih tekstova i digitalnog sadržaja na ovom web sajtu zadržavaju sva autorska prava.t