U našoj biblioteci:

Kontakt

Biblioteka «Vuk Karadžić»
Ul. Sandžačkih brigada br. 2
31300 Prijepolje

Tel.      +381 33 712 960
Tel/Fax +381 33 711 146

e-mail: info@biblioteka-prijepolje.com

PIB: 102114366
Matični broj: 07188285
Žiro-račun: 840-24664-50
PAK 510252
         
Radnim danom  8 - 18h
Svake prve subote u mesecu 8 - 14h

Dečije odeljenje  8 - 14h
Ogranak u Brodarevu  9-15h
MICC Infobus  - raspored na stranici www.infobus.rs

Administrator: Marija Stiković

 


ADRESAR ZAPOSLENIH

PRAVNA AKTA BIBLIOTEKE

JAVNE NABAVKE

 t